Patcher II

Strojní zařízení Patcher II je vařič vysprávkových hmot, tedy směsí s kamenivem aplikovaných za horka. Dřívější postupy, jako je prolévání kameniva pojivem, nedosahují porovnatelné výsledné kvality směsi, jako je tomu u stroje Patcher II.

Přejít nahoru