Vařič vysprávkových hmot s kamenivem

Patcher II

Strojné zariadenie Patcher II je varič vysprávkových hmôt, teda zmesí s kamenivom aplikovaných za tepla. Predchádzajúce postupy, ako je prelievanie kameniva spojivom, nedosahujú porovnateľnú výslednú kvalitu zmesi, ako je tomu u stroja Patcher II.

Go to Top