Firma REKMA – Trading, Spol. s r.o., poskytující produkty pro opravy a údržbu pozemních komunikací, vyhlašuje následující Politiku systému integrovaného managementu:

Udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 v rámci udržitelného rozvoje, pro trvalé zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a řídích procesů.

Dodržování relevantních závazných povinností, kterým organizace podléhá, a které se vztahují ke kvalitě produktu a k jejím environmentálním aspektům a rizikům, s důrazem na preventivní přístup k této problematice.

Zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, zajišťování odpovídající infrastruktury na vysoké úrovni s cílem vysoké efektivity a kvality práce, minimalizace environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP.

Systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, k minimalizaci poškozování životního prostředí, incidentů v oblasti BOZP a zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů integrovaného systému (projednání a spoluúčast). Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení společnosti.

Vize firmy REKMA – Trading, spol. s r.o.

Přinášet naším zákazníkům a obchodním partnerům důvěru, kvalitu a integritu.