Polyflex 601 EN

Za tepla aplikovaná, polymery modifikovaná asfaltová zálivková hmota / EN 14188-1, typ N2

 
POLYFLEX 601 EN je vhodný k zalévání trhlin a spár na plochách z AB i CB povrchů v mírném až chladném podnebí.

Roadsaver 506 EN

Je jednosložkový zálivkový materiál na bázi asfaltu s polymerovými modifikátory, který se používá na těsnění trhlin a spár vozovek, a která vyhovuje specifikacím normy EN 14188-1, typ N1.

  •  Je vhodný zejména k zalévání spár a trhlin zejména na tramvajových tratích, dálničních a letištních plochách z AB i CB povrchů.

Roadsaver 515 EN

Je jednosložkový zálivkový materiál na bázi asfaltu s polymerovými modifikátory, který se používá na těsnění trhlin a spár vozovek, a který vyhovuje specifikacím normy EN 14188-1, typ N2.

  • Je vhodný zejména k zalévání spár a trhlin především na tramvajových kolejích, dálničních a letištních plochách z AB i CB povrchů.
Přejít nahoru