Vysprávky

Oprava povrchů u odvodňovacích žlabů

Oprava povrchů u odvodňovacích žlabů – zařezání povrchu při žlabu a konfigurace spáry. Vyčištění spáry a styčných ploch žlabu (mechanicky nebo otryskáváním), nanesení penetračního nátěru a vyplnění hmotou. 

Oprava povrchů u poklopů kanalizací

Oprava povrchů u poklopů kanalizací – zařezání povrchu při kanalizaci a konfigurace spáry. Vyčištění spáry a styčných ploch (mechanicky nebo otryskáváním), nanesení penetračního nátěru a vyplnění hmotou. 

Opravy výtluků a síťových rozpadů

Opravy výtluků a síťových rozpadů – zařezání a vybourání postiženého místa po zdravý materiál. Vyčištění mechanicky nebo otryskáváním a aplikace penetračního nátěru a vyplnění hmotou.

Opravy výtluků, ulomených rohů a hran

Opravy výtluků, ulomených rohů a hran – zařezání a vybourání postiženého místa po zdravý materiál. Vyčištění mechanicky nebo otryskáváním a aplikace penetračního nátěru a vyplnění hmotou.