Resonanční drcení betonu

Resonanční drcení betonu

Resonanční drcení betonových desek – systém RMI je efektivní a účinná procedura používaná při rekonstrukcích betonových vozovek. Strojem RB 500 dokážeme při vysoké frekvenci (44Hz) a nízké amplitudě (19mm). Připravit z poškozené betonové vozovky dokonalý podklad pro asfaltový kryt (koberec). A to za 1/5 času jako při konvenční metodě „gilotině“. Také nižší nákladovost RMI vůči totální rekonstrukci je v poměru 1:4.

K těmto efektivním výsledkům přispívá zejména fakt, že drcení na požadovanou frakci je dosaženo přímo při samotném procesu. Odpadá tudíž nutnost odvážení a dalšího zpracovávání vylámaného betonu, jako je tomu při práci s „gilotinou“. V průběhu procesu dochází i k oddělení kovové výztuže od betonu. Takže nám po ukončení procesu zůstává pouze čistá drť, kterou je třeba jen převálcovat. Povrch je připraven pro přípravné práce a pokládku nového krytu.