Kotvení CB desek

Kotvení cemento-betonových desek

Kotvení cemento-betonových desek – je součástí celého systému obnovy cemento-betonových vozovek (CPR). Ten zahrnuje několik úkonů a to stabilizaci panelů, částečnou opravu a opravu plné hloubky CB panelu. Dále pak příčné spojování podélných a příčných trhlin a spár, vkládání trnů, diamantové broušení a zalití trhlin a spár. Samotné kotvení CB desek vkládáním trnů spočívá ve vyřezání drážek a jejich přípravě. Vkládání trnů a následné aplikace opravného materiálu. Úlohou trnů je přenášet zatížení z jedné desky na druhou a tím rozložit výsledný tlak, který je vyvíjen na každou desku při zatížení dopravou.