Reclamite

Jedná se o produkt lídra amerického trhu, firmy Golden Bear Oil. Tato vodou ředitelná malténová emulze penetruje do povrchu vozovky, kde obnoví původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a vrátí vozovce již ztracenou pružnost, čímž zakonzervuje povrch před degradací, utěsní ho před vodou a navrátí mu vzhled nového povrchu.

Nejvhodnější použití jsou:

  • vozovky do dvou let, než se začnou objevovat trhliny (významně oddálí vznik trhlin a vystupování kameniva),
  • starší vozovky bez větších poruch (vrátí povrchu elastické vlastnosti a prodlouží jeho životnost)
  • nedostatečně zhutněné povrchy při pokládce

V dnešní době není problémem jen rostoucí cena na výstavbu nových komunikací, ale hlavně vzrůstající náklady vynakládané na údržbu a opravy komunikací stávajících. Je proto nanejvýš nutné zachovat nové komunikace co nejdelší dobu v dobrém stavu a oddálit tak nutné opravy (konzervovat je) a zároveň omladit zkřehlé a zoxidované starší vozovky, aby se jim přinavrátila pružnost a zabránilo se tak prorůstání trhlin do síťových rozpadů a výtluků, což vede k celkovému rozpadu. Preventivní údržba je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec.

Dotaz na tento produkt