Neomex + Surfric

Jedná se o inovativní typ kationové emulze se širokým využitím pro víc druhů problémů. Omlazuje staré a zoxidované povrchy, utěsňuje povrchy před vnikáním vody a v neposlední řadě řeší drobné trhliny. Významně zlepší stav vozovky a prodlouží její životnost. NEOMEX je nejrozšířenější emulze ve Skandinávii. Společnost REKMA navíc získala licenci na protismykovou posýpku SURFRIC, která se osvědčila na mnoha letištích ve Skandinávii (Malmo, Goteborg, Uppsala, Nykoping, Oslo).

Nejde o kamenivo nebo strusku, ale o prášek, který se nanese na povrch ošetřený emulzí (po vyštěpení emulze). Nastává chemická reakce, která zvýší koeficient tření a to dokonce na vyšší úroveň než byla před aplikací emulze. Aplikuje se při teplotě 50 až 60 °C. Ideální na aplikace, kde je potřeba rychle otevřít dopravu bez omezení rychlosti.

V dnešní době není problémem jen rostoucí cena na výstavbu nových komunikací, ale hlavně vzrůstající náklady vynakládané na údržbu a opravy komunikací stávajících. Je proto nanejvýš nutné zachovat nové komunikace co nejdelší dobu v dobrém stavu a oddálit tak nutné opravy (konzervovat je) a zároveň omladit zkřehlé a zoxidované starší vozovky, aby se jim přinavrátila pružnost a zabránilo se tak prorůstání trhlin do síťových rozpadů a výtluků, což vede k celkovému rozpadu. Preventivní údržba je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec.

Dotaz na tento produkt