CRF

Bohatá bitumenová emulze od Golden Bear Oil, který se používá na značně narušené povrchy (síťové rozpady, olupovaní, trhlinky), kde už klasický regenerátor, nebo konzervant nepomůže. Součástí systému je aplikace písku, který se ale nanáší až po vyštěpení emulze, čímž se zabezpečí lepší penetrace emulze do povrchu a zamezí pozdějšímu olupování. Materiál zůstává flexibilní a pevný. Do vozovky ho zatlačí samotná doprava. Výhodou aplikace je rychlost a jednoduchost.

Vhodné použití:

  • vozovky se síťovými rozpady
  • vozovky, kde dochází k vystupování kameniva a olupování
  • jako omlazovací emulze při recyklaci za horka

V dnešní době není problémem jen rostoucí cena na výstavbu nových komunikací, ale hlavně vzrůstající náklady vynakládané na údržbu a opravy komunikací stávajících. Je proto nanejvýš nutné zachovat nové komunikace co nejdelší dobu v dobrém stavu a oddálit tak nutné opravy (konzervovat je) a zároveň omladit zkřehlé a zoxidované starší vozovky, aby se jim přinavrátila pružnost a zabránilo se tak prorůstání trhlin do síťových rozpadů a výtluků, což vede k celkovému rozpadu. Preventivní údržba je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec.

Dotaz na tento produkt