Predstavenie spoločnosti

REKMA – Trading, spol. s r.o. bola založená v roku 1996 so sídlom v Břeclavi v Českej republike.

 

Firma ponúka komplexné strojné vybavenie a komplexné materiálové riešenie ktoré majú za následok systémový prístup, kvalitu, úspory finančných prostriedkov a predĺženie životnosti povrchov letísk, diaľnic, ciest, mostov, parkovacích plôch a priemyselných podláh.

 

V roku 1996 sa REKMA-Trading, spol. s r.o. stala autorizovaným exkluzívnym distribútorom spoločnosti Crafco Inc. pre krajiny strednej Európy. Rekma sa neskôr stala autorizovaným distribútorom ďalších významných spoločností – International Chem-Crete Corporation a Keizer-Morris International.