Spoločnosť REKMA

Spoločnosť REKMA – Trading, s.r.o. bola založená v roku 1991 na Slovensku, so sídlom v Holíči, zameraná so špecializáciou na opravy a údržbu asfaltových a cemento-betónových povrchov diaľnic, ciest, letísk a mostov. Postupom času ako firma rástla a zosilňovala svoju pozíciu na trhu, rozhodla sa firma expandovať do okolitých štátov.

V roku 1998 bola následne založená firma REKMA Spol, s r.o. v Českej republike, so sídlom v Břeclavi, zameraná so špecializáciou na opravy a údržbu asfaltových a cemento-betónových povrchov diaľnic, ciest, letísk a mostov. Firma si postupne vybudovala silnú pozíciu na trhu a dodnes sa vyznačuje najvyššou kvalitou a neustálou inováciou.

V roku 1998 bola založená REKMA Sp. z.o.o. v Poľsku, so sídlom v Krakove, zameraná so špecializáciou na opravy a údržbu asfaltových a cemento-betónových povrchov diaľnic, ciest, letísk a mostov. Firma si postupom času vybudovala silné postavenie na trhu, a stala sa lídrom na Poľskom trhu.

Zavádzaním nových technológií a skúseností nielen od firmy CRAFCOInc. si spoločnosť REKMA vybudovala v krátkom období silné postavenie na trhu.