Dlhoročný výskum preukázal,

že zálievanie trhlín je najrentabilnejšie

Dlhoročný výskum preukázal, že zálievanie trhlín je najrentabilnejšia metóda ochrany ciest. CRAFCO systém prináša ekonomický spôsob predĺženia životnosti asfaltových aj betónových komunikácií. Mnoho štúdií a rozborov dokázalo, že keď sú trhliny utesnené vo vhodný čas, môže sa predĺžiť doba, než budú potrebné ďalšie zásahy, o dva až štyri roky.

Veľa štúdií preukázalo, že na každú utratenú 1 kč na zalievanie trhlín sa ušetrí 4 kč na neskorších rehabilitačných nákladoch. Pri iných ošetreniach sú náklady niekoľkonásobne väčšie na štvorcový meter, a preto

„Keď sú tesné rozpočty… je ten správny čas začať tesniť!“

Trhliny v asfaltových a betónových cestách sa objavia, je len otázkou kedy. Cestné trhliny sú neodvratné a bez správnej údržby a opravy to povedie k zrýchlenému trhaniu alebo výmoľom ďalej zhoršujúcim životnosť a použiteľnosť ciest.

Výber zálievkovej hmoty
Pred každou aplikáciou je nutné zvoliť tú najoptimálnejšiu zálievkovú hmotu pre dané podmienky. V prvom rade je nutné určiť, či sa jedná o:

  • vyplňovanie trhlín
  • zalievanie trhlín
  • zalievanie škár

Každý typ trhliny/škáry sa líši príčinou jej vzniku a veľkosťou pohybov, ku ktorým v nej dochádza. Naše zálievkové hmoty sa preto líšia svojimi elastickými vlastnosťami a je nutné zvoliť ten správny typ.