Těsnící provazce – Backer Rod

Těsnící provazec Backer Rod je vyroben z lehčeného polyetylenu s uzavřenými buňkami. Je určen k těsnění dilatačních spár cemento-betonových a asfaltových vozovek jako součást systému těsnění pomocí za horka aplikovaných asfaltových zálivek i hmot aplikovaných za studena. Omezuje hloubku zálivky a zabraňuje nadměrnému použití zálivkové hmoty. Pomáhá zálivce získat optimální tvarový faktor, aby se prodloužila její životnost. Neabsorbuje vodu ani neváže vodu na stěny spáry, takže nedochází k porušení adheze. Zabraňuje přilnutí zálivky ke dnu spáry. Provazec má kruhový průřez.

 

Dotaz na tento produkt