Ochrana a ošetřování pomocí stavebních chemikálií – pomocí speciálních, životnímu prostředí šetrných, vodou ředěných chemikálií firmy International CHEM-CRETE. Provádíme konzervaci starých i nových betonových povrchů. Jak na vodorovných tak i na svislých plochách mostů, runway-í, budov, vodních nádržích, krytých parkovištích atd. Tyto hydrofobní impregnační chemikálie na bázi mikro-krystalů zabraňují absorpci vlhka (a to i s podloží) do porézních betonových povrchů aniž by zamezili jejich přirozenému „dýchání“.