Dlouholetý výzkum prokázal,
že zálévání trhlin je nejrentabilnější

Dlouholetý výzkum prokázal, že zálévání trhlin je nejrentabilnější metoda ochrany silnic. CRAFCO systém přináší ekonomický způsob prodloužení životnosti asfaltových i betonových komunikací. Mnoho studií a rozborů dokázalo, že když jsou trhliny utěsněny ve vhodný čas, může se prodloužit doba, než budou potřebné další zásahy, o dva až čtyři roky.

Mnoho studií prokázalo, že na každou utracenou 1 Kč na zalévání trhlin se ušetří 4 Kč na pozdějších rehabilitačních nákladech. Při jiných ošetřeních jsou náklady několikanásobně větší na čtvereční metr, a proto

„Když jsou těsné rozpočty… je ten správný čas začít těsnit!”

Trhliny v asfaltových a betonových silnicích se objeví, je jen otázkou kdy. Silniční trhliny jsou neodvratné a bez správné údržby a opravy to povede k zrychlenému trhání nebo výmolům dále zhoršujícím životnost a použitelnost silnic.

Výběr zálivkové hmoty
Před každou aplikací je nutné zvolit tu nejoptimálnější zálivkovou hmotu pro dané podmínky. V první řadě je nutné určit, zda se jedná o:

  • vyplňování trhlin
  • zalévání trhlin
  • zalévání spár

Každý typ trhliny/spáry se liší příčinou jejího vzniku a velkostí pohybů, ke kterým v ní dochází. Naše zálivkové hmoty se proto liší svými elastickými vlastnostmi a je nutné zvolit ten správný typ.